בחרו את הקהילה שלכם

אד"מ היא תנועה לאומית עם פרויקטים בשלבים שונים של התפתחות שמכוונים לאוכלוסיית בני ה 50 +. פרויקט ירושלים אקטיבי ופרויקט כפר סבא בתהליך פיתוח וכמה אחרים קורמים עור וגידים.

ירושלים – חלומות ארנונה

זה פרויקט של "השכרה לטווח ארוך" שמנוהל ע"י שיכון ובנוי ונמצא קרוב לטיילת ארמון הנציב בירושלים. חלומות ארנונה מציע חוזיי שכירות של חמש שנים עם אופציה לחידוש לחמש שנים נוספות. הדירות הן בגודל סטנדרטי. לאד"מ יש ששה חברים שגרים במתחם הזה והוא שואף להגדיל את מספרם בו. יש לקבוצה אשור מהעיריה להשתמש בחדר סמוך כמרחב לפעילות חברתי.

כפר סבא

כפר סבא מתגאה בחדשנות ומודעות סביבתית. לכן, מתאים שאד"מ מנהל דיאלוג פורה עם העיריה והחברה הכלכלית שלה. יחד אנחנו אומדים את הישימות של בנית פרויקט נסיוני של אד"מ בכפר סבא. המטרה שלנו היא להעשות חלון ראווה לעיצוב קואופרטיבים למגורי הגיל השלישי שיקדמו הזדקנות בריאה ומעורבות קהילתית. אנחנו פונים לקבוצות קהילתיות מכל הגילים בכפר סבא להצטרף למאמץ החלוצי הזה.

קהילות אד"מ מתגבשות גם בצפת, במבשרת ציון ובפרדס-חנה.

אם אתם מעוניינים/ות באחת מאפשרויות אלה או רוצים/ות ליצור קהילה חדשה, פנו לאיש הקשר שלנו בשביל תמיכה ראשונית והתיעצות.

Cohousing הוא אחד ממודלים שונים של חיים בשתוף.
המכנה המשותף לכולם הוא הרעיון של הזדקנות מיטבית באותו מקום ביחד.

Consensus

Community is about open communication. The consensus decision-making process ensures the involvement of all members in decisions that affect their lives. When everyone is involved in the decision-making process, people get to know each other well and this fosters community. One of the key elements of consensus is learning to listen to others. Disagreement does not mean the end of discussion, but the beginning of a more meaningful and deeper discussion.

Member’s Agreement

A Members’ Agreement is a binding agreement drawn up by the people who plan to live in a particular cohousing project. Each cohousing site has its own Members’ Agreement. Subjects, such as waiting lists, meals, meetings, behavior in common spaces, rituals and pets are defined by the members for themselves. Experience shows that it is wise to begin forming a Members’ Agreement months before moving in. The process itself builds community.